Košarica je prazna.

Skupaj: 0,00 €

Atelje MINK:

-          Restavriranje zunanjih lesenih plastik za investitorja Javno komunalno podjetje Žalec;

-          Retuša pozlačenih delov orgel v cerkvi sv. Martina na Bledu za naročnika Oglarstvo Kolar Simon s.p.

-          Restavracija lesene etnološke dediščine: kmečke skrinje, zibke, poslikano pohištvo,…;

-          Likovna železarska zapuščina za naročnika Zgornjesavski muzej Jesenice in SIJ Acroni d.o.o.

Sodelovanje z Restavratorskim centrom:

EŠD: 2162, P.C. Marije vnebovzete, Straža pri Novem mestu, konservatorsko restavratorski posegi na glavnem Marijinem oltarju, leto 2005

EŠD: 2412, p.c. sv. Katarine, Srednja vas pri Šenčurju, konservatorsko restavratorski posegi na

desnem stranskem oltarju, leto 2005

EŠD: 2667, p.c. sv. Ožbolta v Leskovcu nad Višnjo goro- konservatorsko restavratorski posegi na lesenem poslikanem stropu, leto 2006

EŠD: 1645, p.c. sv. Ahaca v Nemškem Rovtu v Bohinju- konservatorsko restavratorski posegi na levem stranskem oltarju sv. Kancijana in tovarišev, leto 2006

EŠD: 2126, ž.c. Marijinega rojstva v Polhovem gradcu- konservatorsko restavratorski posegi na velikem Marijinem oltarju, leto 2007

Ešd: 1843, p.c. sv. Urha v Zaklancu- konservatorsko restavratorski posegi na glavnem oltarju sv. Urha, leto 2007